• آدرس:انتهاى بزرگراه ستارى شمال-ميدان دانشگاه-سيمون بوليوار به سمت غرب-خيابان شاهد-پلاك٨
  • Tel:   ۰۲۱۴۴۸۵۲۵۷۱
  • Tel:   ۰۲۱۴۴۸۵۲۵۷۲
  • Tel:   ۰۲۱۴۴۸۵۶۲۸۵
  • Fax:   ۰۲۱۴۴۸۵۶۳۸۵
  • mobile:   ۰۹۱۲۶۱۸۸۶۱۶