آدرس: انتهاى بزرگراه ستارى شمال، ميدان دانشگاه، سيمون بوليوار به سمت غرب، ابتدای حصارک، پلاك ٨
تلفن های تماس: ۰۲۱۴۴۸۵۲۵۷۱، ۰۲۱۴۴۸۵۲۵۷۲، ۰۲۱۴۴۸۵۶۲۸۵
فکس: ۰۲۱۴۴۸۵۶۳۸۵
مدیریت: ۰۹۱۲۶۱۸۸۶۱۶
پشتیبان سایت: ۰۹۳۶۵۶۸۹۱۵۷ (حسینی)