اسپرى اطفاء حريق فايركات

/
اسپرى اطفاء حريق فاير كات خاموش كننده اى فوقالعاده  بسيار…

شارژ انواع کپسول های آتش نشانی

/
فروشگاه و کارگاه ابداع گران ایمن اطفاء آمادگی خود را جهت ارائه خدمات د…

دستگاه پودر پركن٣٥٠كيلويي

/
دستگاه تخليه و پر كن ٣٥٠ كيلويي اين دستگاه در كارگاه هاى شارژ و…

توليد گيره پنوماتيك كارگاه شارژ

/
گيره پنوماتيك گيره پنوماتيك وسيله اى مناسب و نياز اصلى و اوليه…