آدرس: انتهاى بزرگراه ستارى شمال، ميدان دانشگاه، به سمت شمال بلوار شهداى حصارك خيابان توحيد پلاك ٤٨
تلفن های تماس
٠٢١٤٤٨٥٢٥٧١
٠٢١٤٤٨٥٢٥٧٢
مدیریت:۰۹۱۲۶۱۸۸۶۱۶
همراه فروشگاه : ٠٩٢١٣٣٩٨٩٣٩